PORADNÍ KRUH

Poradní kruh (též kruh sdílení, z anglického The Way of Council) je prastarou formou vědomé komunikace používanou mnoha domorodými kulturami např. pro sdílení příběhů, rozhodování o důležitých záležitostech společenství či řešení konfliktů. Umožňuje vytvořit prostor důvěry, ve kterém je bezpečné být sami sebou a opravdově, bez posuzování naslouchat druhým. Každý hlas je vítán a má tu své jedinečné místo, neboť bez něj by celek nebyl úplný. Učíme se tak jeden od druhého. Zjišťujeme, že moudrost kruhu je víc než součet jeho částí. Dnes se poradní kruh využívá pro a napojení či posílení kolektivního vědomí, posílení vztahů a zlepšení komunikace v různých prostředích (pracovní týmy organizací a firem, školy, rodiny, partnerské vztahy, atd.).

Poradní kruh může být samostatnou údálostí (např. i pro rozvoj komunikace a týmů – viz. synergates.cz)

je součástí Cesty Vlka a velmi silnou a dobrou formou je jeho kombinace s potní chýší: