pro skupiny – CESTOU VLKA


NA CESTĚ…

Tvoříme společenství, pečujeme o sebe a vnímáme po celou dobu jeden druhého. Pro sdílení využíváme přirozeně krytá místa a sdílení probíhá formou poradního kruhu.

Cesta může být jedno i vícedenní. Trasu  krajinou Rychlebských hor a Králického Sněžníku (dle dohody i jinde) přesně neplánujeme, leč společně tvoříme dle aktuálního počasí a potřeb skupiny. Krajinou putujeme způsobem vlčí smečky… Tiše a tak, že se nenecháme vidět:) Cesty využíváme spíše okrajově. Je proto vhodné vzít si opravdu jen nejnutnější kvalitní výbavu.

průvodce ví, kde se pohybujeme, naslouchá a reflektuje, otevírá místa a možnosti a vytváří bezpečný a důvěrný prostor

poutník sám je tím, kdo nastavuje rytmus i cíle, vybírá trasu a témata, určuje hloubku a směr

… společně prohlubujeme důvěru v to, co přichází, sama cesta je cíl

Urči si míru své vědomé účasti dle vlastního uvážení a potřeb… s vědomím, že kolik dáš, tolik dostaneš. Jen prosím, ať je tvůj pobyt v respektu k ostatním, k hloubce prostoru, který společně vytváříme a k procesům, které se v něm dějí.

Tvé vlastní vybavení je:

  • výzbroj i výstroj na putování a táboření (dle následujících detailních instrukcí –  po domluvě možno zapůjčit)
  • jídlo na cestu (suché i čerstvé ovoce, maso a vůbec vše co možno sdílet).

Příspěvek dle vlastních možností a přínosu akce pro Tebe – viz pravidla
protože však je dobré už předem vyjádřit zájema závazek, posím o zálohu – ideálně ve výši 1000 Kč – prosím uhraď na: 173276128 / 0300
Pokud se toužíš zúčastnit, ale Tvé finanční či časové možnosti jsou omezené, ozvi se prosím.

Přihlášení mailem.

Detailní info ohledně programu a vybavení dostaneš po přihlášení obratem v mailu.

Reference:

Oldy K.(proklik)

Lucie T.:

…pokud tě Cesta Vlka zavolá, je to jasnou známkou tvé otevřenosti a připravenosti to zažít. Čas kdy se vydáš lesy Rychlebských hor se smečkou a zároveň sám se sebou, je cennou zkušeností pro tvé vnitřní já. Cesta ti zajistí prostor pro nalezení odpovědí na otázky tvého vnitřního i vnějšího světa. Díky čisté a nekonečné síle přírody máš příležitost poznat svou prostou podstatu lidského bytí. Silné propojení se smečkou ti umožní vnímat a sdílet vše, co přichází. Cestou Vlka přirozeně opustíš zónu pohodlí a dáš průchod otevřené mysli a srdci pro svěží příliv energie. Můžeš díky tomu přepsat naučené vzorce jednání a všimnout si, jak funguje tvá mysl. S vděčností ti Michale děkuji, že jsem to mohla prožít.

Lenka P.:

Vydat se cestou vlka krajinou je zcela nové poznání. Je to cesta mimoverbální komunikace s vlastní „smečkou“ doplněná o cestu do vlastního nitra. Se všemi otázkami i odpověďmi, pozorováním myšlenek v duchovní samotě a možností sdílení v bezpečném přijetí, když je to potřeba. Být sám se sebou a přesto obklopen lidskou blízkostí, bojovat s vlastními hranicemi a být součástí dynamiky, hravosti nebo naopak naléhavosti skupiny – tady všude se lze pustit do hlubokých úvah v duši anebo taky ne. Každopádně vlkům uprostřed divokých Rychlebských hor je rozhodně přáno:)