Api POBYT – se včelami v horách

Klidný a léčivý čas ve včelařské maringotce Pozorování a poznání života včel je velmi inspirující. Přináší mnoho vhledů a paralel i do života nás lidí. Pobyt v blízkosti včel člověka vyrovnává ducha a posiluje tělo.  Může příznivě působit na […]

pro individuály – CESTOU VODY

reflektivní pouť CESTOU VODY přináší… propojení s přirozeností ponoření a reflexi světa uvnitř i vně plynutí krajinou – vlastní cestou, ve svém rytmu napojení, vizi, inspiraci načerpání energie radost a kreativitu ve spojení se svými zdroji vedení– např. do zcela […]

pro skupiny – CESTOU VLKA

NA CESTĚ… Tvoříme společenství, pečujeme o sebe a vnímáme po celou dobu jeden druhého. Pro sdílení využíváme přirozeně krytá místa a sdílení probíhá formou poradního kruhu. Cesta může být jedno i vícedenní. Trasu  krajinou Rychlebských hor a Králického Sněžníku […]

cesta DIVOČINOU

V Rychlebách můžete jít i několik dní bez toho, že byste někoho potkali… pralesem, kde jsou staleté jeřáby, horské smrky i rašelina kolem starých hraničních kamenů a loukami, kde dříve stála stavení k ukrytým skalám, zatopeným lomům, štolám a jeskyním […]

po stezkách S PŘÍBĚHY

vykročíme mimo cestu a značenou trasu naše kroky povedou po starých loveckých stezkách, úvozy kudy se sváželo dřevo, po kamenných valech oddělujících dřív políčka v krajině a přijdeme do míst, kde z luk a strání vykukují zdi starých domů […]

PORADNÍ KRUH

Poradní kruh (též kruh sdílení, z anglického The Way of Council) je prastarou formou vědomé komunikace používanou mnoha domorodými kulturami např. pro sdílení příběhů, rozhodování o důležitých záležitostech společenství či řešení konfliktů. Umožňuje vytvořit prostor důvěry, ve kterém je […]