Michal Kristýnek

Průvodce krajinou vnější i vnitřní. V místě aktivní jako včelař a komunitní aktivista. Profesí zeměměřič a kartograf, nyní zabývající se především vodou v krajině.

Rodinné poslání učitelství realizoval mj. jako lektor v zážitkové pedagogice (PŠL). Už od roku 2006 působí jako průvodce v osobním rozvoji. Absolvoval mediační výcvik v modalitě Nenásilné komunikace a sebezkušenostní terapeutický výcvik v LIPP. Jeho posláním je propojovat lidi. S jinými, s přírodou, se sebou samými…

Do Rychlebských hor jsem přišel před 20 lety a zapustil zde kořeny. Znám bezbřehé lesy, ukryté skály, hloubku jeskyní, tiché louky, zatopené lomy, posvátné prameny, místní lidi a jejich práci, život a další poklady hor.

Mluví plynně anglicky, německy a polsky.

Rád Vás ubytuje v zázemí své včelařské maringotky – apigotky.